Warning: Division by zero in /home/customer/www/ilintsi.com/public_html/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/class-sassy-social-share-public.php on line 1373

Що таке булінг?

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Причини виникнення булінгу

Вважаємо, що найбільш актуальними на сьогодні причинами виникнення булінгу є:

 • аморальні цінності і пріоритети сім’ї;
 • проблеми виховання або його відсутність взагалі;
 • культ жорстокості і агресії в суспільстві;
 • комп’ютерні ігри;
 • негативна інформація.

Аморальні цінності і пріоритети сім’ї. Більшість особистих якостей дитини, її цінності і пріоритети формуються саме в сім’ї. Якщо батьки дитини мають матеріальні цінності, а пріоритетами в них є задоволення тільки власних потреб і збагачення за будь-яку ціну, то такі поняття, як пошана до людської гідності, співчуття, доброта, любов або спотворені, або відсутні взагалі. Дитина, зростаючи в такому середовищі, всі форми булінгу сприйматиме за норму.

Проблеми виховання або його відсутність взагалі. Від умов виховання в родині залежить поведінка дитини. Родина може виступати як позитивним, так і негативним фактором виховання. Це особливого роду колектив, що грає у вихованні основну, довгострокову й найважливішу роль. Вважаю, що в сучасних сім’ях є декілька крайнощів: дитина є центром родини і отримує вседозволеність і задовольняються тільки фізичні потреби дитини.

Дитина має вседозволеність і всі її бажання задовольняються негайно без жодного фільтру і усвідомлення шкоди такого способу поведінки передусім для психіки дитини. Діти, що піддаються надмірній опіці батьків, стають залежними та інфантильними, відстають у соціальному та емоційному розвитку.  В цьому випадку дитина не вміє чекати, не розуміє вартості праці, не вміє шанувати людей, розрізняти добро і зло. В розумінні дитини їй всі зобов’язані, вона не знає слів «ні», «не можна», бо батьки все дозволяють і всі її вчинки виправдовують. А щоразу, коли почує ці слова, проявлятиме агресію або навпаки стане жертвою булінгу.

На жаль, трапляються і такі випадки, коли дитину в родині зовсім не виховують, а задовольняють тільки її фізичні потреби: годують і одягають. Такі діти вчитимуться норм поведінки, керуючись законами агресивного і злого суспільства.

Культ жорстокості і агресії в суспільстві. В сучасному суспільстві існує свого роду поклоніння жорстокості і агресії. Адже за допомогою агресії та жорстокості можна легше і швидше досягти бажаного, ніж за допомогою добрих вчинків і зусиль. Фактично сьогодні агресія і жорстокість — це норми поведінки для багатьох людей. Діти отримують знання по це з засобів масової інформації через різні ґаджети і вливаються в ці «норми».

Комп’ютерні ігри. Сучасні комп’ютерні ігри в основному пропагують зло і насилля. Відомо, що діти дуже люблять комп’ютерні ігри і часто відтворюють та повторюють те, чого навчилися в ігрі. Ось і маємо ще одне джерело булінгу.Негативна інформація. Потік негативної інформації, який сьогодні передається ЗМІ, практично безперервний. Діти мають доступ до всієї інформації. З однієї сторони цей негатив залишає свій відбиток у вразливій дитячій психіці, а з іншої – діти копіюють і відтворюють негатив.

Заходи для батьків у межах реалізації антибулінгової політики

У межах реалізації антибулінгової політики особливу увагу також потрібно приділити роботі з батьками. Адже, як зазначалося вище, саме від умов виховання в родині залежить поведінка дитини. Важливим фактором корекції поведінки дитини є свідомість та інформованість батьків. Тому пропонуємо наступні заходи для батьків.

 • Зустріч у малих групах з психологом на тему «Поняття булінгу. Форми і учасники булінгу. Наслідки булінгу для всіх його учасників».
 • Тренінг у малих групах з психологом на тему «Типові риси дітей, схильних до проявів насильства».
 • Тренінг у малих групах з психологом на тему «Особливості поведінки дитини, що стала жертвою насильства».
 • Тренінг у малих групах з психологом на тему «Потенційні жертви насильства».
 • Загальна зустріч з адміністрацією школи на тему «Правила поведінки у класі, загальношкільні правила та дисциплінарні заходи».
 • Індивідуальні зустрічі з класним керівником на тему «Особливості поведінки моєї дитини».