Функції методичної роботи у ліцеї

А) функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, якаполягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращихрезультатів;Б) організаційна функція проявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленнямструктури методичної роботи, змісту діяльності різних її складових;В) діагностична функція – вимагає регулярного вивчення ступеня розриву міжреальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результатіїх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності конкретних працівників освіти вумовах […]

Детальніше

Методична робота в Іллінецькому ліцеї

Методична робота в Іллінецькому ліцеї – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовкипедагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фаховогорівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічнимизнахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших ідосвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості,прагнення до пошуку. Завдання методичної роботи: підвищення наукового рівня вчителя: […]

Детальніше