Warning: Division by zero in /home/customer/www/ilintsi.com/public_html/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/class-sassy-social-share-public.php on line 1373

Методична робота в Іллінецькому ліцеї – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки
педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового
рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними
знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і
досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості,
прагнення до пошуку.

Завдання методичної роботи: підвищення наукового рівня вчителя: підготовка
вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне
ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче
використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і
досконалими методами і засобами навчання; постійне вдосконалення навичок
самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях
теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної
праці.