Warning: Division by zero in /home/customer/www/ilintsi.com/public_html/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/class-sassy-social-share-public.php on line 1373

А) функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка
полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих
результатів;
Б) організаційна функція проявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленням
структури методичної роботи, змісту діяльності різних її складових;
В) діагностична функція – вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між
реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті
їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності конкретних працівників освіти в
умовах розбудови української національної школи;
Г) прогностична функція вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам
у майбутньому;
Д) моделююча функція полягає у розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи у ліцеї, у формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх
експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для
впровадження;
Е) відновлювальна функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених
учителями знань після закінчення педагогічного навчального закладу;
Є) корегуючи функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків,
пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам
сучасності;
Ж) пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію
щодо впровадження у практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
З) контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного
зворотнього зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи плановим
завданням та нормативним вимогам.