Під тестуванням прийнято розуміти короткочасне дослідження, за допомогою якого вимірюється рівень розвитку або міру вираження деяких психічних властивостей особистості, груп або спільнот.

Тести широко застосовуються в різних галузях психології, їхня популярність зумовлена можливістю одержання точної та якісної характеристики психологічного явища, а також можливістю співставити результати дослідження, що в першу чергу необхідно для розв’язання практичних задач. Від інших методів тести відрізняються тим, що мають чітку процедуру збору та обробки даних, а також психологічною інтерпретацією одержаних результатів.

Тест — це невелике випробування, завданням якого є встановлення певних індивідуальних психологічних характеристик, дослідження їх вираження в кількісній формі. Вимірювати за допомогою тестів можна:

здібності

риси характеру

емоційні стани тощо.

Чому тести такі популярні:

Представляємо вашій увазі результати тестування, проведеного практичним психологом нашого ліцею.